О НАМАДечији еколошки часопис „Чувари равнице“ је намењен деци основношколског узраста и дистрибуира се путем продаје на киосцима и путем претплате по школама. Кроз текстове и интерактивну комуникиацију са ученицима основних школа  путем часописа се скреће пажња на значај очувања животне средине у свом окружењу и значај тога на глобалном плану.   

Сврха еколошког васпитања није усвојити што више знања, већ изградити позитиван однос ученика према животној средини. Посебно се то односи на развој става "и ја могу учинити нешто за своју животну средину!"Почевши од мотивације ученика да се брину о својој кући, улици, школи и месту развијају се ученикове самосталности и иницијативе, све се више јача и могућност учвршћивања таквог става и односа.

Циљ часописа је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.Први број можете погледати на интернет адреси http://issuu.com/sasajovanovic/docs/cuvari_ravnice1


ИЗДАВАЧ

 
Еколошко удружење

„Зелено питање“

Булевар ослобођења 11,

Нови Сад

Teлефон: 064 819 54 72
e-mail:  
ПИБ: 102927257
МАТИЧНИ БРОЈ: 08788740
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 091330
BANCA INTESA: 160-330401-19
 Циљеви Удружења су унапређивање заштите животне средине и здравствене заштите, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине и здравствене заштите,  као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима, организовање активности на унапређењу здравствене заштите, као и јавно залагање за промену навика у погледу превентиве и очувања здравља, организовање промоције циљева путем медијских активности.

Еколошко удружење „Зелено питање“ је формирано 2002. и одмах је почело са издавањем часописа „Екологија данас“ који се бесплатно делио.
Потом је покренута емисија са истим називом „Екологија данас“ која је емитована на преко 50 локалних станица у Србији, Црној Гори и Републици Српској.
2009.  је почела сарадња са РТВ Војводина и дечијом еколошком емисијом „Питам се, питам се“ која траје и данас.
После тога је удружење 2010. покренуло  часопис „Дијабетес и ми“, почело да издаје дечије еколошке књиге и 2013. дечији еколошки часопис „Чувари равнице“.
2014. је почео са радом и ПРОМОТИВНИ КУТАК ЕКОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА.

Нема коментара:

Постави коментар